Agressie of geweld tegen lokale politici fors toegenomen

Bijna de helft (49%) van de lokale politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, wethouders en Statenleden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. In 2014 was dit nog 26%.