In stap 4 van de RI&E bepaalt de preventiemedewerker de beheersmaatregelen

De preventiemedewerker helpt mee bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit gebeurt in een aantal stappen. Dit deel gaat over zijn rol bij de vierde stap, het bepalen van de beheersmaatregelen.