Poolse verwikkelingen in een piepschuimfabriek - de nieuwe thriller van Tamara Onos

Arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige Tamara Onos heeft een nieuw boek afgeleverd. Niet over veilig en gezond werken, zoals je misschien denkt. Of … toch wel. Want in haar nieuwe thriller Isolatie komt de risico-inventarisatie en -evaluatie oftewel de RI&E al in de derde alinea voorbij.