Mentale welzijn werknemer in de knel: meer werkdruk, minder maatregelen door werkgevers

De druk op werknemers neemt toe. Het nijpende tekort aan arbeidskracht is daar voor een goed deel debet aan. Daardoor is overwerk vaker nodig en zelfs op vakantie voelen mensen zich verplicht bereikbaar te blijven. Alle reden dus om meer aandacht te schenken aan het mentale welzijn van die werknemers. Maar wat blijkt? Die aandacht neemt juist af.