Werkgevers moeten voortaan zélf de risico's van corona inschatten en beheersen

We bevinden ons volgens het kabinet in een overgangsfase rond corona. Hoe de toekomst eruitziet is onzeker. Daarom is het verstandig om alvast stil te staan bij corona op het werk. Landelijk is het coronabeleid in ieder geval veranderd. Waar kunnen werkgevers en werknemers nu al rekening mee houden en wat betekent dat voor de arboprofessional?