Fysieke belasting in de RI&E: zo werken de wettelijke veranderingen in de praktijk

Per 1 juli 2022 is er het een en ander veranderd rond het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het doel is om de kwaliteit van de toetsing te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de getoetste RI&E. Het resultaat moet zijn dat bedrijven en organisaties beter zicht krijgen op de eigen veiligheids- en gezondheidsrisico's.