Brzo: kansen en de stand van zaken

Er stond eind 2022 heel wat te gebeuren rondom het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). Jos Villevoye vertelde van tevoren waar hij kansen zag. Interessant om met de kennis van nu terug te luisteren.