Inspectie SZW: veilig werken chemie moet beter

Bij de 40% die onvoldoende scoort had de helft van de overtredingen te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bedrijven bleken wel voldoende maatregelen genomen te hebben om de risico's hiervan in de hand te houden, maar 90% kon niet aantonen dat deze maatregelen ook effectief waren. Noblesse oblige