Nieuwe regeling toetsen RI&E: vul het praktisch in

De criteria waaraan het toetsen van een RI&E moet voldoen, zijn aangepast. Dit is gedaan omdat uit verschillende onderzoeken bleek dat de kwaliteit van RI&E's onder de maat was. Wim van Alphen geeft zijn mening.