Geen fabel 

Hoewel het kleine stukje natuur werd beheerd door een natuurvereniging, slaagde men er niet in om er een juist natuurlijk evenwicht te creëren. Door het gebrek aan biodiversiteit stapelden de risico's voor flora en fauna zich op: voedseltekorten, slechte waterstand, weinig begroeiing. Diverse diersoorten besloten om te vertrekken.