Veiligheid in aanbesteding: Trede 3 vervangt Trede 2 van de Safety Culture Ladder

Per 1 januari 2025 zal Trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) als eis gaan gelden bij Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Met dit besluit willen ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) bedrijven meer zekerheid bieden over de ingangsdatum voor Trede 3.