Brandmelder: afbrandinstallatie of levensredder?

Het ontruimen van een gebouw in vijftien minuten zal in een overzichtelijke situatie geen probleem opleveren. Maar bij een late ontdekking kunnen vluchtwegen onbruikbaar worden. Ook als het gebouw ingewikkeld, erg groot of hoog is, zal het mogelijk niet lukken om tijdig te ontruimen. Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie kan de situatie verbeteren en de ontdekkingstijd terugbrengen tot vijf minuten* [1] . Dat betekent dat acht minuten eerder ontruimd kan worden en dat de brandweer tien minuten eerder gereed is voor inzet, omdat de meldtijd goeddeels wegvalt. De investering is dus negen cruciale minuten tijdwinst. Dat is het nut. Toch hebben we te maken met enkele hardnekkige problemen: