De Risicoprofessional: kan een veiligheidskundige leren van een makelaar?

Walter Zwaard interviewde honderden beroepsbeoefenaars over risico, risicobeleving, gedragsbeïnvloeding en vooral hun vak. De Risicoprofessional is de naam waaronder hij zijn bevindingen publiceert. Verwacht geen arbobijbel. Wel een door nieuwsgierigheid ingegeven boek over risicoadvisering in het vakgebied van de belastingconsulent tot de chirurg.