Ook bij haastklus veiligheid voorop

De werkgever vordert primair ontbinding van de arbeidsovereenkomst door een dringende reden gelegen in de herhaalde werkweigering. Mocht dat worden afgewezen, dan subsidiair op grond van een wijziging van omstandigheden. De werknemer verzet zich tegen de gevraagde ontbinding. Hij wijst daarbij op het belang van een verkeersveiligheidsmaatregel en de onwil van de leidinggevende om te overleggen over dit verbod. Hij vindt dat de werkgever de veiligheid van zijn werknemers niet serieus neemt als onder tijdsdruk het verbod moet worden overtreden.