Werkgever, aan de slag: werkstress en werkdruk topveroorzaker verzuim

Aandacht voor werkstress en werkdruk is belangrijker dan ooit. Want maar liefst 37 procent van de werknemers noemen die als reden voor verzuim van werk. Toch nemen nog lang niet alle organisaties er genoeg maatregelen tegen.

Werkgever, aan de slag: werkstress en werkdruk topveroorzaker verzuim

Werknemers noemen werkstress en werkdruk in 2021 het vaakst als de belangrijkste reden voor werkgerelateerd ziekteverzuim. Van hen geeft 37 procent aan dat hun verzuimklachten erdoor zijn ontstaan. Vrouwen (39%) noemen werkdruk en werkstress vaker als reden voor verzuim van werk dan mannen (35%).

De sectoren informatie en communicatie (54%), financiële instellingen (52%) en onderwijs (50%) spannen de kroon. Daar zorgen werkstress en werkdruk zelfs voor meer dan de helft van het ziekteverzuim op het werk.

Verzuim door werkstress en werkdruk

Kortom, werkstress en werkdruk zorgen voor veel werkgerelateerd ziekteverzuim. Alle reden dus voor organisaties om er veel aandacht aan te besteden. Om te voorkomen dat het aandeel nog verder stijgt en liefst te zorgen voor een daling. Om dat voor elkaar te krijgen moeten organisaties investeren in maatregelen om de belasting door werk te verminderen.

werkstress en werkdruk TNO

1 op 10 werkgevers: nog geen maatregelen

Maar wat blijkt? Van alle werknemers zegt 1 op de 10 nog helemaal geen maatregelen tegen werkdruk en werkstress te hebben genomen. Bijna een derde van de werknemers geeft aan dat er wel maatregelen zijn genomen, maar dat die onvoldoende zijn.

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021(TNO|CBS)

Benieuwd naar meer cijfers over werkdruk en werkstress bij Nederlandse werknemers? Bekijk dan de factsheet Werkstress. Of kijk op monitorarbeid.nl.