Arbo in cijfers: Werkstress en werkdruk topveroorzaker verzuim

Aandacht voor werkstress en werkdruk is belangrijker dan ooit. Want maar liefst 37 procent van de werknemers noemen die als reden voor verzuim van werk. Toch nemen nog lang niet alle organisaties er genoeg maatregelen tegen.