Nog steeds veel overtredingen in de bakkerijbranche

Begin 2012 controleerde de Inspectie SZW 506 bedrijven in de bakkerijbranche en de zoetwarensector op maatregelen tegen fysieke belasting, blootstelling aan meelstof, stofexplosiegevaar en (machine)veiligheid. Deze inspecties richtten zich met name op bedrijven die bij controles in 2008 en 2009 zich niet aan de regels hielden. Bij 75 procent van de geinspecteerde bedrijven werden een of meer overtredingen van de regels voor veilig en gezond werken aangetroffen. Onveilige situaties traden in beide sectoren vaak op door het ontbreken van afschermingen bij bewegende delen van machines, en bij veel bakkerijen ook nog door het ontbreken van een structurele beoordeling van het stofontploffingsgevaar. Bij bakkerijen werden daarnaast veel werknemers blootgesteld aan meelstof wat tot bronchitis en astma kan leiden. In 22 gevallen legde de Inspectie SZW het werk stil omdat er sprake was van direct ernstig gevaar voor de werknemers.