Discriminatie op het werk moet in de RIE

Werkgevers en werknemers zijn zich er lang niet altijd van bewust, maar discriminatie is hardnekkig aanwezig op het werk. Niet her en der maar nagenoeg overal. Wat is het probleem? En hoe krijgt het een plek in de RI&E?