Sensoren op de werkplek, de voorwaarden en voor- en nadelen

Arboprofessionals zien in sensoren op de werkplek een welkome aanvulling op het huidige instrumentarium om meer informatie te krijgen over blootstelling aan stoffen. Hoe zit dat, wat kan die informatie opleveren en wat zijn de voorwaarden daarbij?