Corbulotunnel en veilig werk: 'Ga er nooit vanuit dat de ander het wel zal doen'

Hoe was het gesteld met de veiligheid en arbeidsomstandigheden bij de bouw van de Corbulotunnel? Een onderzoekscommissie heeft dit onderzocht en de conclusies zijn niet mals. Een samenvatting van het rapport, met tips.