Goed voornemen voor 2023? Werken aan de basis

Niet alleen kijken naar oppervlakkige symptomen, maar naar de werkelijke onderliggende risico's op de werkvloer. En die knelpunten vervolgens structureel aanpakken. Dat is al langer gebruikelijk bij ongevalsanalyse en werken met gevaarlijke stoffen. Maar het is nu ook een nieuw toetsingscriterium voor de RI&E.