Voorlichting en instructie ook bij simpele sloopklus nodig

Ook werkzaamheden die niet ingewikkeld lijken vragen om een planmatige aanpak. Daaronder vallen onder andere voorlichting en instructie. Anders kan het flink misgaan. Hóe mis, blijkt wel uit dit sloopongeval.