Overheid waarschuwt bedrijven voor REACH

REACH, de Europese chemicalienwet, verplicht producenten en importeurs van chemicalien dat zij de stoffen waar zij mee werken registreren. Doen zij dat niet, dan mogen zij deze stoffen ook niet meer verkopen. Het Europese chemicalienagentschap ECHA (waar stoffen geregistreerd worden) en de Nederlandse overheid vragen bedrijven die stoffen moeten registreren om dit ook echt te doen.