Biologische agentia en de RI&E

Om te beoordelen of bepaalde werkzaamheden een biologisch risico opleveren, moet je een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren. Er zijn 2 instrumenten voor de RI&E van biologische agentia.