Werken na kanker: goed functioneren met late effecten van behandeling

Zo'n 50.000 werknemers per jaar krijgen de diagnose kanker. Bijna driekwart van hen keert terug op het werk. Maar een aantal zaken spelen hen daarbij parten. In hoeverre hebben (ex-)patiënten bij hun werk last daarvan? En welke aanpak helpt dan goed?