Europese markt open door CE-markering

De markering duidt aan dat een product voldoet aande van toepassing zijnde Europese wetgeving waardoor het op de markt kan worden gebracht en in heel de Europese Unie (EU) kan worden verkocht.