Verreikers met personenwerkbak: 7 veiligheidseisen

Om ongevallen te voorkomen moeten verreikers met personenwerkbak voldoen aan wettelijke veiligheidseisen. Dit zijn de 7 eisen waaraan de combinatie moet voldoen.