Twijfels over betrouwbaarheid certificeringsstelsels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert dat de publiek-private certificeringsstelsels niet naar behoren functioneren. In een tussenrapportage deelt de ILT de uitkomsten van de 6 certificeringsstelsels die zij nu heeft onderzocht.