Vordering vanwege burn-out is te laat en wordt afgewezen

Een werkneemster heeft vanwege een verstoorde arbeidsrelatie een vaststellingsovereenkomst met haar werkgever gesloten. Maar zij vindt die niet volledig. Valt de overeenkomst nog open te breken?