Werkgever, volg niet klakkeloos het oordeel en advies van de bedrijfsarts

Je schakelt als werkgever een bedrijfsarts in om een zieke werknemer te begeleiden en volgt het advies van de bedrijfsarts nauwgezet op. Maar tegen het einde van de wachttijd denkt de verzekeringsarts er anders over. Is een loonsanctie dan terecht?