Wet- en regelgeving biologische agentia 

Bij sommige werkzaamheden ligt het voor de hand dat werknemers worden blootgesteld aan biologische agentia. Dan zijn maatregelen nodig. Hoe zit het met de wet- en regelgeving over biologische agentia?