De 2 kaders van werk- en rusttijden: Arbeidstijdenwet en cao

De Arbeidstijdenwet speelt een grote rol bij werk- en rusttijden. Maar daarnaast vormt de cao een tweede kader bij de inzet van werknemers. Hoe verhouden die zich tot elkaar?