Risico's bij de opslag van gevaarlijke stoffen

Aan de opslag van gevaarlijke stoffen zijn risico's verbonden. Het vrijkomen van dit soort stoffen kan het milieu aantasten. Ook zijn deze stoffen schadelijk voor onze gezondheid. Welke risico's zijn er bij de opslag van gevaarlijke stoffen? Welke gevarenklassen zijn er? En hoe moet de opslagvoorziening eruit zien?