Toetsen van de RIE: het PAGO

Sinds 2022 gelden nieuwe regels voor het toetsen van de RI&E. Wat betekenen die regels in de praktijk? Siep Slager, gecertificeerd arbo-kerndeskundige (hoger veiligheidskundige), vertelt aan de hand van verschillende thema's over zijn ervaringen.