Normen en richtlijnen voor gevaarlijke stoffen

Als een bedrijf werkt met gevaarlijke stoffen moet het zich houden aan regels, bijvoorbeeld de Arbowet en REACH. Waarmee moet je rekening houden bij het werken met gevaarlijke stoffen?