Werkgever weigert ouderschapsverlof vanwege onmisbaarheid

Wat gebeurt er wanneer de belangen van een zwangere werkneemster (wel verlof opnemen) en haar werkgever (geen verlof opnemen) met elkaar conflicteren?