Werkgever, mentale gezondheid op de werkvloer is ook jouw pakkie-an

Het gaat minder goed met de mentale gezondheid van werknemers dan een jaar geleden. Een combinatie van omstandigheden in het werk- en privéleven is daar debet aan. Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Het goede nieuws: ook de werkgever kan daar iets tegen doen.

Werkgever, mentale gezondheid op de werkvloer is ook jouw pakkie-an

Mentale klachten zorgen onder andere voor hoger ziekteverzuim. Hier ligt een taak voor de overheid: de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en daarmee de werkdruk verlichten. Maar AWVN ziet ook een taak voor de werkgevers zelf. Die moeten werk maken van programma's die helpen de mentale gezondheid op te krikken.

Want de toename van het aantal werknemers met mentale klachten is om meer redenen zorgelijk. Ten eerste vanwege het welzijn van die werkenden zelf. Ten tweede omdat meer uitval van mensen kan leiden tot meer werkdruk onder de resterende werknemers. En dat leidt mogelijk tot weer meer uitval. Daarbij duurt verzuim door verminderde mentale gezondheid langer, laat recent onderzoek van het CBS zien.

Combi werk-privé oorzaak mentale klachten

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat mentale klachten vaak ontstaan door een combinatie van omstandigheden in de werk- en privésfeer. Als het om werk gaat, is werkdruk de grote boosdoener. Die neemt verder toe door de krapte op de arbeidsmarkt. Soms is werkdruk deels zelfopgelegd, vanuit de wens om goed te presteren. Maar daarnaast spelen zaken in de thuissituatie een rol. Mantelzorg, bijvoorbeeld. Of geldzorgen.

Werkgevers doen wel wat, maar vaak te laat

Doen werkgevers dan nog niets aan meer mentale gezondheid op de werkvloer? Toch wel: coaching, de arbodienst inschakelen, werknemers preventief naar de bedrijfsarts sturen. Maar dat helpt niet voldoende of mensen maken er weinig gebruik van.

Bovendien nemen werkgevers die maatregelen vaak pas als er al klachten zijn. Dat komt doordat werknemers mentale klachten bij zichzelf vaak laat herkennen. En daarnaast ook niet makkelijk op het werk over hun mentale gezondheid praten. Dat alles maakt het lastig voor leidinggevenden om signalen tijdig te herkennen.

Voer preventief beleid op mentale gezondheid

Daarom moeten werkgevers preventief beleid voeren op mentale gezondheid, stelt AWVN. Maar hoe dan?

RI&E en plan van aanpak

Allereerst door de risico’s op mentale klachten in kaart te brengen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). En door in het plan van aanpak uit te werken hoe ze die risico’s willen voorkomen of beperken.

Aandacht voor mentale gezondheid op werkvloer

Maar ook op de werkvloer moet het normaal zijn om aandacht te besteden aan mentale gezondheid. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld voor trainingen zorgen die werknemers bewust maken van hun stressniveau. Maar ook bijdragen aan een goede werk/privé-balans en werknemers actief aanmoedigen om hulp te vragen als dat nodig is.

Leidinggevenden trainen

Verder is het belangrijk om leidinggevenden te trainen. Allereerst op het herkennen van signalen van mentale klachten bij werknemers. Maar ook op het creëren van een werksfeer waarin die klachten bespreekbaar zijn. En vervolgens op hoe vervolgens het gesprek aan te gaan met een medewerker. Daarnaast moeten de werknemers zelf zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid als het om mentale gezondheid gaat.

Maar besteed ook aandacht aan de werkdruk

Preventief werken aan de mentale gezondheid dus. Maar daarnaast moet ook de werkdruk meer aandacht krijgen. Zeker nu de personeelstekorten aanhouden. Valt het werk anders te organiseren? Kunnen er taken afvallen?

Zulk soort zaken kunnen werkgevers onderzoeken met behulp van een werkdrukonderzoek. Het is goed daarbij ook te letten op verschillen in ervaren werkdruk onder werknemers. Aansluitend kan de werkgever ervoor kiezen om werknemers meer regie te geven over het eigen werk en werktijden.

Kortom: ook werkgevers kunnen zich actief inzetten voor mentale gezondheid op de werkvloer. Maar de krapte op de arbeidsmarkt oplossen kunnen zij niet alleen. Dat vraagt ook om rigoureuze overheidsmaatregelen, zoals meer uren werken echt lonender maken.

Bron: awvn.nl, ledenonderzoek Mentale gezondheid op de werkvloer

5 best gelezen artikelen in oktober 2023

5 best gelezen artikelen in oktober 2023

Voor het geval je ze gemist hebt, zetten wij de 5 best gelezen artikelen op Arbo-online van de maand oktober nog even op een rij.

5 best gelezen artikelen in september 2023

5 best gelezen artikelen in september 2023

Ook de afgelopen maand wisten jullie ons op Arbo-online goed te vinden. We zetten de 5 best gelezen artikelen nog even op een rij.

Een geluidsachtbaan

Een geluidsachtbaan

Ook in de vakantie schieten mijn gedachten makkelijk naar arbo. Toen ik deze zomer medewerkers van pretpark Tivoli in Kopenhagen zag surfen op een...

Arbo in cijfers: Personeelstekorten, 6 op 10 zmp'ers heeft er last van

Arbo in cijfers: Personeelstekorten, 6 op 10 zmp'ers heeft er last van

Begin 2023 merkte 61 procent van de zelfstandig ondernemers met personeel (zmp'ers) dat personeelstekorten invloed hadden op hun bedrijf of...

Prinsjesdag 2023: dit zijn wijzigingen voor de arboprofessional

Prinsjesdag 2023: dit zijn wijzigingen voor de arboprofessional

Het kabinet wil dat mensen zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en...

PA en VS inzetten in de arbozorg? Dit vinden arboprofessionals

PA en VS inzetten in de arbozorg? Dit vinden arboprofessionals

Met het groeiende tekort aan bedrijfsartsen zal er in de nabije toekomst iets moeten veranderen in de organisatie van de arbozorg. Is de inzet van...

AED, dit kun je er allemaal mee

AED, dit kun je er allemaal mee

Ieder jaar zorgt het weer voor een paar duizend slachtoffers: een acute hartstilstand. Onnodig, in veel gevallen. Want vaak is het hart weer op gang...

Zorgen over stijging burn-outklachten onder jongeren. Wat zijn de oorzaken?

Zorgen over stijging burn-outklachten onder jongeren. Wat zijn de...

Een op de vier jonge werkenden van 18 tot en met 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten als gevolg van werk. Ook de ernst van ervaren...