Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de RI&E

Van alle gevaarlijke stoffen en mengsels moet je de aard, de mate en de duur van de blootstelling bepalen. Dit kan door berekeningsmodellen te gebruiken of door het uitvoeren van metingen. Het is verplicht om gevaarlijke stoffen te registreren in een RI&E.