Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: maatregelen nemen

Alle risico's zijn in kaart gebracht en alle situaties zijn beoordeeld. Nu volgen de beheersmaatregelen. Welke maatregelen zijn mogelijk en in welke volgorde?