Normen en richtlijnen blootstelling aan gevaarlijke stoffen: grenswaarden

Om het risico van blootstelling te kunnen beoordelen zijn referentiepunten of grenswaarden nodig. Deze laten zien wanneer de blootstelling aanvaardbaar is en wanneer er maatregelen nodig zijn. Welke soorten grenswaarden zijn er?