Arbo in cijfers: Werkgevers hebben vaker een RIE en preventiemedewerker

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wereld, ook op het gebied van werk. Wat zijn de belangrijkste arbomaatregelen die bedrijven hebben genomen volgens de Arbobalans 2022 van TNO?