SVO in het kort: subsidie voor wat, voor wie en hoe?

Samen met andere partijen de omgevingsveiligheid bij industriële activiteiten vergroten? Ook in 2023 is er subsidie beschikbaar voor industriebedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen. De SVO in een notendop.