Alleen werken: risico's en maatregelen

Alleen werken brengt extra risico's met zich mee omdat de werknemer volledig aan zichzelf is overgeleverd. Daarom moet de werkgever extra maatregelen treffen als medewerkers alleen werken.