Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor onvoldoende bescherming bij alleen werken

Iedere werkgever heeft een zorgplicht tegenover zijn werknemers. Maar deze werkgever nam niet genoeg maatregelen om zijn werknemer te beschermen tegen agressieve cliënten.