Biologische agentia: 4 categorieën

Er bestaan verschillende soorten biologische agentia met verschillende risico's. Deze moeten duidelijk herkenbaar zijn. Het Arbobesluit onderscheidt 4 categorieën biologische agentia.