Signalering biologische agentia

Met het begrip 'biologische agentia' worden verschillende micro-organismen bedoeld. Het zijn kleine levende organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten, die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken. Werknemers die werken of in aanraking komen met biologische agentia dienen door signalering gewaarschuwd te worden.