Gevaarlijke stoffen: zo gebruik je REACH en Arbowetgeving

De wettelijke kaders van REACH en de Arbowetgeving geven voorschriften voor het veilig werken met chemicaliën. De arboprofessional is daarbij een belangrijke schakel om gezondheidsschade te beperken. Wat betekent dat in de praktijk?