Veilig werken met meelstof: goochelen met grenswaarden

Met een verhoging van de wettelijke grenswaarde voor meelstof lijkt de overheid te suggereren dat blootstelling aan allergenen van 4 mg/m3 veilig is. En dat er geen risico's zijn voor de gezondheid van werknemers. Niets is echter minder waar. Wat is het risico? En wat is dan wel verstandig om te doen?