Hygiënische beschermingsmaatregelen biologische agentia

Het werken met biologische agentia is gevaarlijk. Hygiëne is van groot belang om blootstelling en verspreiding van het biologische agens te voorkomen. Welke beschermingsmaatregelen zijn er mogelijk?