Jeugdigen - waar let je op bij het maken van arbobeleid?

Jeugdigen vormen een kwetsbare groep. Zij zijn veel gevoeliger voor bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Daarnaast is hun geestelijke ontwikkeling nog beperkt en realiseren zij zich gevaren bijvoorbeeld minder dan volwassenen. Daarom zijn er in de Arbeidsomstandighedenwet speciale regels voor jeugdigen.